SV har på flere partimålinger den siste tiden havnet under sperregrensen. Rødt er enda mindre, men hvis de to partiene slår seg sammen, vil det fusjonerte partiet havne over sperregrensen og dermed kunne vise mer tyngde til venstre for Arbeiderpartiet, mener Kjeldstadli.– Det kan starte i det små med valgsamarbeid i noen kommuner, og på sikt kan man skape den nødvendige tilliten. Men jeg tror det er nødvendig med en politisk situasjon som åpner for en fusjon, og at dette ikke tvinges fram, sier Kjeldstadli til Klassekampen.SV-leder Audun Lysbakken sier hans oppgave nå er å kjempe for å styrke SVs posisjon i det politiske landskapet. Han lar derfor fusjonsforslaget ligge.– Jeg tenker ikke mye på det, fordi jeg tror SV vil gjøre et bedre valg på egen kjøl. Men det er et tankekors at progressive velgere i Norge har så mange alternativer, sier Lysbakken.– Nå stiller vi til valg hver for oss, og mitt mål er å gjøre SVs lister til det naturlige samlingspunktet for progressive velgere til høsten, legger han til. (©NTB)