– Vårt klare utgangspunkt er at denne formen for persontransport, som beviselig drives uten nødvendige tillatelser, er piratvirksomhet helt i strid med yrkestransportloven, sier politiadvokat Arne Waldemar Nielsen til Dagens Næringsliv.Politiet engasjerer seg i saken nå etter at transportløyveavdelingen i Oslo kommune gikk til anmeldelse av Uber ved juletider. Politiet har brukt tiden fram til nå til å vurdere tjenesten opp mot regelverket, og politiet har også sett på hvordan andre land slår ned på Uber. I Tyskland er tjenesten ulovlig, men Uber finnes i 45 land.Ubers norske sjef, Carl Edvard Endresen, avviser at tjenesten er ulovlig.– Vi mener at vi opererer innenfor det rammeverket den nåværende lovgivningen gir. I tillegg har vi en konstruktiv dialog med de relevante myndigheter hva angår de fordelene Uber kan bringe til Oslo, inkludert redusert trafikk og lavere CO2-utslipp, sier Endresen, som legger til at Uber vil støtte sjåfører som blir straffeforfulgt.Politiets nye linje i Norge er i strid med Konkurransetilsynets syn på saken. Tilsynet vil ha slutt på løyver i drosjemarkedet og prisregulering. Alle skal få kjøre drosje. Løyver skal knyttes til selskapet og ikke hver enkelt bil, uttalte tilsynsdirektør Christine B. Meyer i mars. (©NTB)