Etter at Aftenposten har fått kvalitetssikret sine funn fra desember i fjor om at såkalte IMSI-fangere var utplassert flere steder i Oslo, svarer PST at ikke er noe i deres etterforskning som tilsier det samme.– PSTs etterforskning har ikke avdekket funn av IMSI-catchere i materialet Aftenposten har presentert. Vi stiller oss kritiske til kompetansen firmaet som har gjennomført målingene og laget rapportene har til å avdekke IMSI-cathere, skriver seniorrådgiver Siv Alsén i PST onsdag.Aftenposten skrev i desember i fjor at såkalte IMSI-fangere, som kan overvåke mobiltrafikk, var utplassert flere steder i Oslo – blant annet ved Stortinget, Statsministerens kontor og Forsvarsdepartementet. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener derimot at det ikke var noen spor etter mobilovervåking.– Vi vil påpeke at innholdet i tidligere mottatte rapporter baserer seg på mangelfullt informasjonsgrunnlag, på feiltolkninger av egne målinger og for lite kompetanse på området generelt, skriver PST.Det vises til at målingene kun er utført i 2G-nettet og ikke i 3G- og 4G-nettet hvor mesteparten av kommunikasjonen foregår i Oslo sentrum. PST sier de har også ettergått Aftenpostens funn i Myntgata på Akershus i Oslo, men konkludert med at verdiene som er funnet er ugyldige.