- Sammenslåing av helseregion uten gevinst

Sammenslåingen av Helse sør og Helse øst til Helse sør-øst har ikke gitt gevinster, konkluderer SINTEF i en rapport.

lege sykehus.jpg
Politikk

– Det er en klar konklusjon at fusjonen mellom Helse sør og Helse øst ikke har innfridd forventningene. Men det var kanskje realistisk umulig, sier prosjektleder Tarald Rohde i SINTEF til Aftenposten.Forskerne har blant annet konkludert på grunnlag av dokumenter, rapporter og styrevedtak, og de har sett på data knyttet til aktivitet, kvalitet og økonomi. I tillegg har de intervjuet 100 personer.– Politikernes ambisiøse mål for Helse sør-øst-fusjonen ble i liten grad innfridd. Også i andre land er pasientbehandlingen upåvirket av store, sentralt styrte omstillingsprosesser, sier Rohde og Hans Torvatn, en av de andre forskerne som står bak rapporten.Det er imidlertid ingen grunn til å reversere organiseringen, mener forskerne, og viser til at store omorganiseringer i liten grad påvirker det daglige arbeidet.Tre helseministre var sentrale i sammenslåingen: Ansgar Gabrielsen (H), Sylvia Brustad (Ap) og Bent Høie (H). Ingen av dem vil kommentere rapporten. Gabrielsen sier han ikke har kommentert politiske saker på ti år. Brustad svarer at hun er på ferie. Høie sier at han må lese og vurdere rapporten før han kan si noe. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv