med 25 basispunkter til 1,00 prosent på dagens rentemøte.Samtidig ble .Sentralbanksjef Øystein Olsen varsler at nok et rentekutt kan komme i løpet av høsten.I tillegg varsler Finansdepartementet at til 1,5 prosent fra 30. juni 2016 - i tråd med råd fra Norges Bank.Sentralbanken begrunner dagens rentekutt først og fremst med svakere vekst i norsk økonomi, i tillegg til svakere utsikter for vekst fremover - blant annet ifølge bankens eget regionale nettverk. i oljebransjen det siste halvannet året.- Men vi har ingen krise i norsk økonomi. Utfordringene for oljesektoren er betydelig, men omstillingen der hadde kommet uavhengig av fallet i oljeprisen, sa Olsen på pressekonferansen i kjølvannet av rentemøtet.I den pengepolitiske rapporten nedjusterer Norges Bank anslagene for norsk økonomi.- Vi anslår nå veksten for fastlandsøkonomien til 1,5 prosent i år og neste år. Bakgrunnen for avdempingen er omstillingen i oljesektoren, sier sentralbanksjefen ifølge et intervju publisert på Norges Banks hjemmesider.- Vi legger til grunn en litt bedre utvikling ute, noe som samlet sett gjør at veksten tar seg opp igjen frem mot slutten av prognoseperioden (som varer til desember 2018). Så det er ikke noe dystert bilde vi tegner, holder han frem.I 2017 og 2018 anslår Norges Bank nærmere bestemt at veksten tar seg gradvis opp til rundt 2,5 prosent årlig mot slutten av prognoseperioden (se figur).               I takt med avdempingen av produksjonsveksten venter sentralbanken også lav vekst i sysselsettingen. - Arbeidsinnvandringen har vært høy de siste årene, og historisk har arbeidsstyrken variert med etterspørselen etter arbeidskraft. - Den siste tiden har arbeidsinnvandringen avtatt noe. Vi legger til grunn at denne utviklingen vil fortsette og at fleksibiliteten i arbeidstilbudet vil dempe utslagene i arbeidsledigheten, skriver Norges Bank i rapporten. Den registrerte arbeidsledigheten anslår sentrabanken vil øke fra 3 prosent i 2015 til 3,25 prosent i 2016 og 2017. - Mot slutten av prognoseperioden ventes ledigheten å avta noe etterhvert som veksten i fastlandsøkonomien tar seg opp, heter det videre.