På sju år ble tallet på asylsøkere i Frankrike nær doblet til 66.000 saker i 2013. Det gjør at boligmangelen er kritisk, og halvparten av alle asylsøkere i landet er selv nødt til å sørge for husly. Det gjør at mange bor i slummer, på gata eller i forlatte hus.Regjeringen planlegger nå 5.000 nye boenheter som skal forbeholdes personer som har fått innvilget asyl i Frankrike, mens 4.000 boliger skal huse asylsøkere. De resterende 1.500 boenhetene opprettes for å gi midlertidig tak over hodet til ulovlige innvandrere.Det tar franske myndigheter i snitt to år å behandle en asylsøknad. Et nytt lovforslag har som mål å redusere behandlingstiden til ni måneder innen 2017.Det nye boligtiltaket varsles i kjølvannet av en enorm flyktningstrøm til Europa over Middelhavet. Presset er størst for de søreuropeiske landene Italia og Hellas, som forsøker å presse EU til å innføre en byrdefordeling der migrantene fordeles i kvoter innad i Unionen.Over 100.000 migranter har så langt kommet til Europa, 60.000 av dem til Italia, ifølge EU.