– Det siste halvåret ser vi tydeligere det skiftet vi står overfor i norsk økonomi. Det var en gradvis omstilling vi trodde vi sto overfor. Men lavere oljepris har framskyndet behovet for å gjøre denne omstillingen raskere, sa statsministeren da hun holdt pressekonferanse onsdag for å oppsummere sine to første år i regjering.Det skal bygges en økonomi i Norge med flere og grønnere næringer, forsikret Solberg. Ifølge henne er det statsministerens viktigste oppgave å få Norge trygt gjennom omstillingen.– Jeg har lyst til å understreke at de som tror at dette er en omstilling som alle omstillinger vi har stått foran tidligere, de tar litt feil. De store omstillingene vi har bak oss, har vært trukket av en næring som har hatt mulighet til å betale høyere lønner og mer skatt. Nå står vi foran en omstilling hvor vi skal skape de nye jobbene på områder som vi i dag ikke har helt oversikt over, sa Solberg.Det er fortsatt lav arbeidsløshet i Norge, men tallet er stigende, påpekte statsministeren.– Den usikkerheten det skaper, skal vi ta på alvor, for det er utrolig for de familiene som rammes og er usikre på hvor de skal hente pengene neste måned, sa hun. (©NTB)