– Jeg må ut på veien og hanke inn ny næringsvirksomhet. De siste årene har det ikke vært behov for det, sier Stavangers ordfører Christien Sagen Helgø til Dagens Næringsliv.Ordføreren har laget en omfattende handlingsplan for å markedsføre sterke bransjer i Stavanger-regionen. Her er alt fra samfunnssikkerhet og beredskap til jordbruk og matproduksjon, turisme, informasjonsteknologi, helse- og teknologi og mer oljerelaterte satsingsområder tatt med.Foruten frierier til næringsetablererer vil Sagen Helgø også foreslå en rekke konkrete arbeidsmarkedstiltak sammen med Nav for de mange tusen som nå mister jobben.