Stortinget godkjenner jordbruksoppgjøret

Senterpartiet stiller seg bak årets landbruksoppgjør – men først etter at deres alternative forslag er blitt nedstemt i Stortinget.

Scanpix
Politikk

Onsdag leverte næringskomiteen sin innstilling, som viser at det er flertall for avtalen som myndighetene inngikk med Norges Bondelag i midten av mai. Avtalen gir bøndene 400 millioner mer i støtte.Vanligvis pleier et samlet Storting å stille seg bak avtalen etter at landbruksoppgjøret er i havn, men i årets stortingsbehandling vil Senterpartiet først legge fram et alternativt forslag om å øke landbruksstøtten til 495 millioner kroner.– Det skal ikke være noen tvil om at Senterpartiet står for en annen og mer offensiv landbrukspolitikk enn det regjeringen gjør, sier Senterpartiets landbrukspolitiske talsmann Geir Pollestad.Senterpartiet mener at årets oppgjør vil øke inntektsforskjellene mellom bønder og andre grupper med 3.000 kroner. Partiet vil likevel stemme for avtalen som foreligger, etter at deres forslag etter all sannsynlighet blir nedstemt.Mens Bondelaget aksepterte statens tilbud på 400 millioner kroner, brøt Norsk Bonde- og Småbrukarlag jordbruksforhandlingene. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv