Det opplyser Hussains forsvarer, advokat John Christian Elden, til Dagbladet. Dommen er et resultat av at påtalemyndigheten slo sammen to saker i anken.I oktober i fjor ble Ubaydullah Hussain frikjent i Oslo tingrett for flere ganger å ha oppfordret til terror ved å hylle flere terrorister og terrorhandlinger. Disse ytringene ble kjent via Facebook. Påtalemyndigheten var på sin side ikke enig i tingrettens vurderinger og har anket frifinnelsen.Saken regnes som prinsipielt viktig, og den vil trolig gå helt til Høyesterett før den blir endelig avgjort.I en separat sak ble Hussain i februar i fjor dømt til 120 dagers fengsel for trusler mot norske jøder, mot FFI-forsker Brynjar Lia og mot to journalister. Han ble samtidig frikjent for hatefulle ytringer på Facebook. I denne saken har påtalemyndigheten anket både straffeutmålingen og frifinnelsen.Hussain har nektet straffskyld. Han nektet også å forklare seg i ankesaken.Den 29 år gamle norskpakistaneren ble først kjent i offentligheten som talsmann for den ytterliggående islamistgruppen Profetens Ummah i 2011