Totalt økte antall sysselsatte i hele landet med 31.000 personer til 2,65 millioner personer fra fjerde kvartal 2013 til fjerde kvartal 2014, noe som er en svak nedgang på 0,1 prosentpoeng.Per fjerde kvartal i fjor var dermed 68,5 prosent av befolkningen i alderen 15-74 år i arbeid.Blant alle innvandrere samlet økte sysselsettingen med 0,3 prosentpoeng i perioden. Dette utgjør 23.413 flere sysselsatte innvandrere.Sysselsettingen økte mest for innvandrere fra østeuropeiske land som ikke er i EU. Her var økningen på 0,9 prosentpoeng. For innvandrere fra Asia var økningen på 0,8 prosent.Sysselsettingen blant innvandrere fra land i Vest-Europa utenom Norden og Tyrkia og innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika sank med henholdsvis 0,1 og 0,5 prosentpoeng.