– Venstre vil så gjerne være liberale, men er for mer detaljstyring enn noe annet norsk parti, sier en oppgitt Thorsen i en kommentar til NTB.Thorsen sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Det er denne komiteen som skal behandle forslaget, dersom regjeringen ikke ender opp med å legge det i skuffen.– I Venstres program kommer det tydelig fram at de vil ha like rammevilkår for næringslivet. Likevel vil de åpne opp for at det er den enkelte kommune selv som skal få bestemme hvilke butikker innen et gitt område i kommunen som skal få holde søndagsåpent. Det er ikke fri konkurranse, sier Thorsen.
Det er tydelig at virkelighetsoppfatningen er noe ulik hos de to partiene. Mens Venstre-leder Trine Skei Grande tirsdag ga klar beskjed om at regjeringen ikke hadde tolket Venstres partiprogram riktig, mener regjeringen at det ene av de to forslagene var skreddersydd for det viktige samarbeidspartiet.Dette forslaget tok til orde for at det er kommunene som skal få avgjøre.– Før de sender ting ut på høring må de lære seg å lese Venstres program, slik at de finner ut hva de eventuelt kan få flertall for, sa Grande til .– Det som ligger på høring nå, er noe helt annet enn det Venstre gikk for. Venstres forslag har aldri vært på høring. Høringen går på at flere kan få åpne, men om man skal gi kommunene makt, må de også få stenge, sier Grande til .Thorsen lurer på om Venstres by- og kommunestyrerepresentanter virkelig kan være i stand til å vite hvilke behov innbyggerne i ulike deler av en by eller landkommune har for søndagsåpne butikker.Frp-representanten peker også på at det i Venstres program framheves at åpningstider bør fastsettes i et samspill mellom tilbydere, brukere og samfunnet.– Det er ikke staten, men de lokale folkevalgte som best kan vurdere åpningstidene for tjenestetilbudet i sin kommune. Det bør derfor ikke være statlige begrensninger på åpningstider i butikker eller for salg og skjenking av alkohol, understreker hun.Hun kaller det konkurransevridende dersom Trine Skei Grande skulle få gjennomslag for sitt syn om at den enkelte kommune skal kunne avgjøre hvilke butikker som får mulighet til å holde søndagsåpent og hvilke som må holde stengt.Frp mener det må være opp til den enkelte butikkeier selv å avgjøre om de vil holde åpent eller ikke, og opp til den enkelte innbygger om de vil bruke butikken på en søndag eller ei.– Med bakgrunn i dette så lurer jeg virkelig på hvilken liberalisme Venstre bedriver. I dette tilfellet mener jeg de siste uttalelsene til Grande er langt fra å ivareta like rammevilkår for næringslivet, tvert imot så er det så til de grader konkurransevridende som det kan bli, sier Thorsen. (©NTB)