Brems i alle bransjer

Ledere i alle bransjer har betydelig lavere forventninger til den økonomiske utviklingen enn de hadde for et år siden.

arbeidsledig.jpg

Dagens Næringslivs konjunkturbarometer viser lavere forventninger i andre kvartal, både sammenlignet med samme kvartal i fjor og med første kvartal i år. Barometeret, som sammenstilles av Opinion for avisen, måler bedriftslederes forventninger til sysselsetting, omsetning og lønnsomhet i de kommende tolv månedene.I andre kvartal lå barometerets samleindeks på 22, to poeng lavere enn det sesongjusterte tallet for første kvartal og hele 11 poeng lavere enn for et år siden. Skalaen for indeksen går fra -100 til 100, der 100 er mest positivt.Det er leverandørene til oljesektoren som først får merke nedgangen, men også andre bransjer regner med å kjenne ringvirkningene.– Privat tjenesteyting som advokater og finansnæringen tjener mindre fordi oljenæringen strammer inn. Også hotellene får færre overnattinger når oljenæringen har færre oppdrag, sier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank til DN.Også varehandelen rammes, fordi folk som mister jobben bruker mindre penger.– Vi begynner å se effekter helt ned på det nivået, og her kommer det mer, mener Andreassen.