Dårlig datasikkerhet kan true liv og helse

Et hackerangrep satte i høst hele Bergen kommunes datasystem ut av drift. Kommunen har nå avdekket flere datasystemer som ikke er godt nok sikret.

Oslo 20120125.Illustrasjonsfoto. Hacking, hackere og datakriminalitet blir av mange oppfattet som et alvorlig samfunnsproblem.Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix Øijord, Thomas Winje
Politikk

«Dette kan i ytterste konsekvens føre til fare for liv og helse», er konklusjonen i kommunens egen rapport om sikkerhetsmanglene til IKT-systemene som er i sving i Bergen kommune, skriver Bergens Tidende.Leder for informasjonssikkerhet i Bergen kommune, Gøran F. Breivik, sier kommunen ikke ønsker å gå ut med opplysninger om hvilke systemer eller hvilke områder de anser som «kritisk».– Det er kontinuerlige angrep mot infrastrukturen i Norge. De kan komme fra hvem som helst. Vi er ikke interessert i å gi ut informasjon som kan lette det arbeidet.I oktober 2014 ble Bergen kommune rammet av et angrep som berørte hele IKT-infrastrukturen. Det førte til at kommunen var uten IKT-tjenester en hel dag.Hvem som står bak angrepet i høst, vet ikke Breivik, som ønsker å gardere seg best mulig mot lignende angrep i fremtiden.Roar Thon, fagdirektør for sikkerhetskultur hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), sier det Bergen kommune har funnet ut i sin gjennomgang av IKT-systemene ikke avviker fra det man ser i samfunnet for øvrig.– I vår vurdering av sikkerhetstilstanden i 2015 konkluderer vi med at det er en økt risiko for at sentrale kritiske funksjoner, samfunnsviktig infrastruktur, skjermingsverdig informasjon og mennesker blir rammet av spionasje, sabotasje, terror og andre alvorlige handlinger.

Nyheter
Politikk