– Datatilsynet hindrer forskning på Syria-farere

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) dropper et planlagt prosjekt fordi Datatilsynet krever at Syria-farerne skal varsles dersom det norske medier har skrevet om dem, skal brukes i forskning.

Foto: Scanpix
Politikk

Ved å systematisere informasjonen som allerede ligger ute, ønsker forskerne ved FFI å lære mer om hva som motiverer Syria-farerne, melder NRK.– Det vi ønsket å gjøre, var å klippe og lime artikler fra type NRK.no inn i et Word-dokument, og så sortere artiklene etter navn på dem som ble omtalt, og så håpet vi å supplere dette med eventuell informasjon på åpne Facebook-grupper eller fra Twitter, sier forskningsleder Thomas Hegghammer.FFI ser ikke hvordan de skal kunne kontakte Syria-farerne da mange er døde eller oppholder seg i Syria.– Hvis du ikke får informasjon om at personopplysningene dine blir brukt, så kan du heller ikke ta stilling til om det er noe du aksepterer eller ikke, eller om du har noen innvendinger. Personvern handler om å ha kontroll på hvem som vet hva om deg som person, kommenterer seniorrådgiver Eirin Oda Lauvset i Datatilsynet.

Nyheter
Politikk