Dystre signaler fra industrien

Konjunkturbarometeret for 2. kvartal tegner et dystert bilde for norsk industri.

Foto: AP
Politikk

Norske industriledere melder om en nedgang i både totalt produksjonsvolum og ordretilgang i 2. kvartal 2015, melder SSB.Sesongjusterte nettotall viser at sammensatt konjunkturindikator for industrien falt fra -4 til -8 i 2. kvartal.  Tallverdier over null antyder at produksjonsvolumet vil øke i kommende periode, mens tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle.Indikatoren lå dermed godt under det historiske gjennomsnittet. Her må vi tilbake til 2. kvartal 2009 for å finne et tilsvarende lavt nivå. Lavere ordrebeholdning og forventet nedgang i produksjonen er hovedårsakeneOlje og gass har skyldenKonjunkturbarometeret for 2. kvartal viser at svake tall hos produsenter av investeringsvarer er hovedårsaken til nedgangen.Forventningene til 3. kvartal er negative innenfor store deler av industrien.- Konjunkturbarometeret for 2. kvartal 2015 viser en nedgang i industriproduksjonen sammenlignet med 1. kvartal skriver SSB i meldingen.Nedgangen kommer særlig på grunn av redusert aktivitet hos leverandører til olje- og gassektoren, og merkes spesielt i næringer som maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer samt maskinreparasjon og -installasjon.

 Venter videre nedgang  og fall i produksjonenGjennomsnittlig kapasitetsutnyttingsgrad i industrien beregnes til 77,8 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2015. Dette er det laveste nivået som er registrert siden 2. kvartal 2010. Resultatet ligger også under det historiske gjennomsnittet.Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 3. kvartal 2015 er negativ og på sitt laveste nivå siden 1. kvartal 2009. Vedtatte investeringsplaner nedjusteres, og det ventes at sysselsetting, ordrebeholdning og priser vil falle.
 Hele SSBs konjunkturbarometer for 2. kvartal 2015.

Nyheter
Politikk