ESA purrer på norsk terror-lovverk

I et purrebrev skriver overvåkingsorganet ESA at Norge får en siste sjanse til å implementere lovverk om terrorfinansiering og hvitvasking.

Foto: AP

Norge tapte i desember 2013 en sak mot ESA i EFTA-domstolen, og det ble slått fast at Norge ikke overholder EØS-regelverket som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. Regelverket er fortsatt ikke implementert, skriver VG.ESA understreker i et purrebrev at landet får «en siste sjanse» til å få på plass regelverket. Hvis ikke kan ESA ta saken til EFTA-domstolen nok en gang.– Det er ikke så vanlig at vi tar samme sak til domstolen to ganger. Det er klart at det ikke ville ta seg godt ut for Norge dersom det skjer, sier informasjonssjef Andreas Kjeldsberg Pihl i EØS-avtalens overvåkingsorgan ESA til avisa.For å følge det såkalte hvitvaskingsdirektivet, som ble vedtatt i 2007, skulle Norge ha utpekt et offentlig organ som sikrer at selskaper og personer som foretar store kontantbeløp, følger reglene om hvitvasking og terrorfinansiering.Statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet erkjenner at Norge ikke har fått på plass regelverket, blant annet fordi det har vært praktiske utfordringer med å etablere en hensiktsmessig ordning for dette.