Flere arbeidsledige enn ventet

Ved utgangen av juli var 3,1 prosent av arbeidsstyrken helt ledige.

NAV - Foto - Scanpix
Politikk

Arbeidsledigheten steg fra 3,0 til 3,1 prosent i juli. Ifølge TDN Finans viste etimater innhentet av Bloomberg at det var ventet en ledighet på 3,0 prosent.– Ledigheten fortsatte å stige i juli. Det at mange startet i arbeidsmarkedstiltak gjorde at ledigheten ikke økte mer, sier fungerende arbeids- og velferdsdirektør Kjersti Monland i en pressemelding.Antallet helt ledige økte med 600 personer fra juni til juli. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, økte med 2.500 i samme periode.Rogaland hadde den største økningen i ledigheten i juli, fulgt av Hordaland. Ledigheten gikk mest ned i Finnmark, fulgt av Sogn og Fjordane.Ledigheten økte mest for meglere og konsulenter, fulgt av yrker innen jordbruk, skogbruk og fiske og barne- og ungdomsarbeid. Størst nedgang var det innen akademiske yrker, i helse, pleie, og omsorgsyrker og innen undervisningsyrker, melder Nav.Les også: Sjeføkonomen mener Nav-tallene støtter nytt rentekutt Helt ledige og arbeidssøkere på tiltakI juli var 85 400 personer registrert som helt ledige hos NAV. Det er 5 700 flere enn for ett år siden. Arbeidsledigheten er nå på 3,1 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,0 prosent i juli i fjor.Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 92 900 personer i juli, tilsvarende 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Det er 7 500 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten som andel av arbeidsstyrken var på 3,2 prosent, heter det videre.Ledigheten har økt i alle aldersgrupperØkningen i ledigheten var størst for personer over 60 år, med en vekst på 16 prosent eller 700 personer, men også innen andre aldersgrupper har ledigheten økt det siste året.Arbeidsledigheten er nå høyest for menn mellom 20 og 24 år, med 5,0 prosent av arbeidsstyrken, mot 4,6 prosent i juli i fjor. Ledigheten er lavest for de under 19 år, på 1,7 prosent, mot 1,5 prosent for ett år siden, skriver Nav.

Hele rapporten med flere nøkkeltall

Nyheter
Politikk