Fylkesmannen i Akershus vil betale for gjetere

Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil gi bønder ekstra penger til gjetere og rovviltgjerder etter ulveangrep i Enebakk.

Foto: Scanpix
Politikk

– Vi har midler både til sikring av gjerder og til oppsyn med at gjerdene er i tilfredsstillende stand. Det er også mulig å få midler til ekstra vakthold av besetningen, altså gjeting, sier fylkesmiljøvernsjef Are Hedén til NRK.Lokale beitelag og Fylkesmannens kontor skal sammen avgjøre hvordan midlene fordeles.Fylkesmannen var onsdag i møte med Enebakk kommune, hvor en gårdbruker tidligere i måneden mistet nesten 30 sauer i ulveangrep.

Nyheter
Næringsliv