Høie: Pasientkøene skal reduseres

Helseminister Bent Høie (H) forventer at sykehusene følger opp regjeringens grep og reduserer andelen pasienter som venter for lenge på behandling de har krav på.

Politikk

Mai-tallene fra Oslo universitetssykehus viser at 12 prosent av pasientene ble behandlet etter at fristen sykehuset selv har satt, var gått ut. Høie forventer at tidsbruken både ved OUS og de øvrige sykehusene skal gå ned. Man kan allerede se resultater av regjeringens politikk, uttaler Høie overfor NRK.– Det gjøres en fantastisk jobb i sykehusene nå for å redusere unødvendig venting, nettopp fordi de opplever at de har fått en veldig klar beskjed fra meg som helseminister om at dette ikke er akseptabelt, sier Høie.Han trekker fram konkrete tiltak som han mener er bevis for at regjeringens politikk har begynt å virke.– Det vi har gjort, er for det første å bevilge betydelig mer penger til sykehusene. Vi har fjernet de offentlige sykehusenes tak på antall pasienter som de kan behandle. Vi har gitt dem større frihet og pålagt dem å kjøpe ledig kapasitet hos private, og vi jobber nå med å organisere helsetjenesten på en mer fornuftig måte. Det har vi startet med innen kreftområdet med innføring av pakkeforløp og standardisert behandling, slik at vi reduserer unødvendig venting underveis i behandlingen. Alt dette ser vi mye resultater av, sier Høie.

Nyheter
Næringsliv