Hopp i tysk ledighet

Arbeidsledigheten økte i Europas største økonomi i juli.

Politikk

Statistikk fra Bundesagentur für Arbeit viser at arbeidsledigheten i Tyskland steg fra 6,2 prosent i juni, til 6,3 prosent i juli. Dette er en sesongjustert økning på 9.000 personer sammenlignet med måneden før. Totalt 2.77 millioner personer er helt uten arbeid, mens 3,59 millioner oppgir å være undersysselsatt.

Nyheter
Næringsliv