IMF: - Hellas må få mye større lettelser

Hellas trenger mye større gjeldslettelser enn de europeiske kreditorene har vært villig til å vurdere, mener IMF.

IMF mener at at den greske gjelden bare kan bli bærekraftig gjennom lettelser som er langt større enn det Europa har vært villig til å vurdere så langt, fremgår det av en nye analysem melder Bloomberg .«Greece’s debt can now only be made sustainable through debt relief measures that go far beyond what Europe has been willing to consider so far».I tillegg mener IMF at det kan bli behov for kreditorene å avskrive store deler av i gjelden.Analysen støtter en tilsvarende studie fra 2. juli - før Hellas avholdt folkeavstemninge og avviste kreditorenes forslag.IMF anslår nå at gjelden vil toppe på 200 ganger BNP i løpet av de kommende to årene. Så sent som 2. juli lå anslaget på 170 prosent av BNP innen 2017.IMF sier også at prognosen har en solid nedside risiko og antyder at det kan bli behov for flere ekstraordinære tiltak fra eurosonens medlemmer.Dette mener IMF er de ni avgjørende spørsmålene