India mer folkerikt enn Kina innen 2022

India kommer til å gå forbi Kina og bli verdens mest folkerike land innen 2022, ifølge FN-prognoser.

India - Foto - Scanpix
Politikk

I en fersk rapport skriver FN at de to landene vil bytte plass på listen over verdens mest folkerike land. Det vil skje seks år tidligere enn ventet.Samtidig ligger Nigeria an til å forbigå USA innen 2050, noe som dermed vil gjøre det afrikanske landet til verdens tredje mest folkerike.FNs ferske tall tilsier at verdens befolkning vil stige fra 7,3 milliarder i dag til 9,7 milliarder i 2050, og til 11,2 milliarder innen 2100. Alle tallene er justert opp fra tidligere estimater.Afrika vokser mestBrorparten av befolkningsveksten vil skje i utviklingsområder, spesielt i Afrika, ifølge rapporten som har fått navnet World Population Prospects.– Det store antallet unge mennesker i Afrika som vil bli voksne i årene som kommer, og videre få egne barn, gjør at regionen vil spille en sentral rolle i utformingen av størrelsen og fordelingen av verdens befolkning det kommende tiåret, heter det i rapporten.FNs prognoser tilsier at Afrika vil stå for mer enn halvparten av verdens befolkningsvekst de neste 35 årene.Ti afrikanske land – Angola, Burundi, Kongo, Malawi, Mali, Niger, Somalia, Uganda, Tanzania og Zambia – blir anslått å minst femdoble befolkningen sin innen 2100.GråereBakgrunnen for befolkningsveksten i verden er derimot i stadig endring. Antall nyfødte er selvsagt det viktige, men stadig høyere levealder forandrer på ligningen.I rapporten slår FN fast at verdens befolkning vil være langt gråere år for år. For mens fruktbarheten blir dårligere, blir levealderen bedret. Spesielt i fattige land har forventet levealder økt markant, fra 56 til 62 år siden begynnelsen av dette århundret.Globalt tror FN at antall mennesker over 80 år vil tredobles innen 2050. I dag er det 125 millioner mennesker over 80 år i verden

Nyheter
Politikk