Innsatte i fengsler kan bli nektet pornografi

Innsatte i norske fengsler kan i enkelte tilfeller bli nektet å se på pornografisk materiale, ifølge Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Scanpix
Politikk

I et nytt rundskriv har direktoratet klargjort overfor Kriminalomsorgen hvilke regler som skal gjelde for porno på norske fengselsceller, skriver Bergens Tidende.Hovedregelen er at innsatte har lov til å benytte seg av lovlig pornografisk innhold, men at de kan nektes dersom hensynet til ro, orden og sikkerhet ikke ivaretas. Porno kan også nektes dersom det motvirker rehabilitering.– Pornofilmer kan ende opp med å bli en handelsvare med ulovlig «utleie» mellom innsatte. Samtidig vet vi at noen har hatt pornografisk materiale som simulerer voldtekt av eksempelvis uniformerte tjenestemenn, sier forbundsleder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY). Forbundet vil helst ha et totalforbud mot pornografi.

Nyheter
Politikk