Kraftig økning i kollisjoner mellom fugl og fly

I fjor registrerte Luftfartstilsynet 704 kollisjoner mellom fugl og fly. Det er det høyeste tallet siden 2007.

Tallet inkluderer alle fly i norsk luftrom og norskregistrerte fly i utlandet. Luftfartstilsynet er usikker på hvorfor antall kollisjoner av denne typen har mer enn doblet seg på de sju årene, skriver VG.Kollisjoner mellom fugl og fly kan få alvorlige konsekvenser. En stor fugl kan i ytterste konsekvens sette en motor ut av spill. Det finnes også eksempler på fugler som har knust flyets nese, et vindu eller deler av en flyvinge.– De fleste skadene vi har registrert er mindre skraper og bulker, og noen større skader på turbinmotorene der fugl har blitt dratt inn i motoren, sier kommunikasjonsrådgiver Marit Kvarum i Luftfartstilsynet.Flesland utenfor Bergen er den lufthavnen i landet hvor fugl og fly kommer dårligst overens. I fjor fant det sted 91 slike kollisjoner der