Miljøbevegelsen krever sletting av kvoteoverskudd

Miljøbevegelsen river seg i håret over regjeringens beslutning om å spare på klimakvotene som er til overs etter den første Kyoto-perioden.

Mongstad Foto: Scanpix
Politikk

NTB skrev mandag at Norge vil sitte igjen med et overskudd på inntil 3 millioner kvoter når sluttoppgjøret for Kyotoprotokollens første forpliktelsesperiode er ferdig i høst. Klima- og miljødepartementet opplyser at overskuddskvotene ikke skal slettes, men i stedet spares til senere bruk.Bellona er ikke imponert.– Det er uttrykk for en defensiv og feig holdning. Å slette disse svært billige kvotene burde vært et minstemål, sier Hallstein Havåg, fagsjef i Bellona.Trekkes fra i neste periodeDet å redusere klimagassutslipp bør handle om å gjennomføre klimatiltak, ikke metoder for å slippe å gjøre det, sier kommunikasjonssjef Jon Evang i miljøstiftelsen Zero.– Det minste man kan gjøre er å kutte overskuddskvotene, ikke overføre dem og gjøre det billigere å slippe ut i neste periode, sier han.Den første Kyoto-perioden varte fra 2008 til 2012. Kvotene som er til overs fra denne perioden, skal overføres til annen periode, som løper fra 2013 til 2020. De kan da brukes til å oppfylle Norges forpliktelser i denne perioden i stedet.Men regjeringen kunne også ha slettet kvotene nå. I så fall ville Norge ha økt overoppfyllelsen av klimamålet for den første Kyoto-perioden fra 10 prosent til snaut 11,2 prosent.For store utslippHavåg sier det er skuffende at Norge i det hele tatt har vært avhengig av kvotekjøp fra utlandet for å nå sine klimamål.– Det er et trist bevis på en total kollektiv handlingslammelse fra norske politikeres side de siste tiårene, sier han.Norge har måttet importere i alt 41,8 millioner kvoter fra utlandet for å oppfylle klimamålene. Det skyldes at de nasjonale utslippene gjennom hele perioden fra 2008 til 2012 har vært høyere enn det klimamålet Norge har satt seg.Lan Marie Nguyen Berg, som er førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Oslo, mener Norge har kjøpt seg fri fra tiltak på hjemmebane.– Både den sittende og den forrige regjeringen har ført en mislykket klimapolitikk som har bidratt til å økte klimagassutslipp og til at Norge har havnet i bakleksa i omstillingen til et lavutslippssamfunn, sier hun.Stort overskudd i EUI EU har det samtidig bygd seg opp et overskudd på hele 2,1 milliarder klimakvoter som ingen har bruk for. Norge har anbefalt EU å slette dette overskuddet, påpeker Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.– EU har et stort antall overskuddskvoter som bidrar til å ødelegge kvotemarkedet. Norge kan gi sitt bidrag til å bedre dette ved å slette sine egne overskuddskvoter. Da må vi gjennomføre nye utslippskutt for å nå våre fremtidige utslippsmål. Det vil være det beste for klimaet, sier han.Miljøpartiet De Grønne er av samme oppfatning.– Det er avgjørende at Norge går foran med et godt eksempel og sletter sine egne overskuddskvoter, sier Berg. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv