- Olsen har for mange hatter

Oljefondet bør ha ekstern styreleder, mener siviløkonom Ida Helliesen som var medlem av Norges Banks hovedstyre fra 2010 til ut 2013.

norges bank

Tidligere medlem av Norges Banks hovedstyre, Ida Helliesen, mener det bør skilles mellom Oljefondet og sentralbankoppgavene.– Leder av styret for Oljefondet burde være en ekstern person. Oljefondet krever en helt annen kompetanse, og styreoppgavene er av en annen karakter enn for sentralbanken, sier Helliesen til Dagens Næringsliv og presiserer at kritikken er rettet til organiseringen og ikke personlig til styreleder i Oljefondet, Øystein Olsen.Helliesen mener Olsen har to hatter når han selv signerer saker om Oljefondets forvalter NBIM før de går til hovedstyret der han sitter som leder.