Overskuddet stupte for AS Norge

Det norske handelsoverskuddet var i juni langt lavere enn i samme periode i fjor.

olje, oljeplattform, rigg, oljerigg

Handelsoverskuddet endte i juni på 16,9 milliarder kroner, 13,8 prosent lavere enn i juni 2014.Vareeksporten utgjorde 70,3 milliarder kroner, en oppgang på 6,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Hovedårsaken var at fastlandseksporten - av blant annet maskiner, metaller og fisk - viste oppgang.Eksportverdien av råolje utgjorde over 18,9 milliarder kroner i juni og gikk ned 9,7 prosent sammenlignet med juni i fjor.Reduksjonen skyldes langt lavere priser. Gjennomsnittsprisen per fat råolje i juni var 484 kroner og var dermed nesten 200 kroner lavere enn i juni 2014. Antall eksporterte fat var imidlertid langt større, 39,2 millioner fat mot 30,9 millioner i juni i fjor.Verdien av importerte varer steg 15,0 prosent til 53,4 milliarder kroner i årets sjette måned. «Bak denne oppgangen ligger blant annet import av konstruksjoner til oljeplattformer til en verdi av nesten 1,9 milliarder kroner. Som følge av den relativt sterke importøkningen var handelsoverskuddet i juni 13,8 prosent lavere enn juni 2014», skriver SSB.Les mer hos SSB.