Pilene peker oppover for norsk industri

Norsk industri har opplevd medgang siden finanskrisen. I fjor økte produksjonsveksten med 3,3 prosent, sammenlignet med året før, viser tall fra SSB.

Detalj fra Oseberg feltsenter. Foto: Marit Hommedal / SCANPIX olje oljeservice

I 2014 var det produksjonsvekst i åtte av femten industrinæringer.Produksjonen innen maskinindustri økte mest, med om lag 10 prosent. Også virksomheter innenfor bygging av skip og oljeplattformer, dataindustri og elektrisk utstyrsindustri og maskinreparasjon og – installasjon opplevde økt produksjon og bidro dermed til industriens totale produksjonsvekst, viser Statistisk sentralbyrås årsrapport for 2014.Til tross for oppgang i flere næringer ble den totale produksjonsveksten i fjor til en viss grad motvirket av nedgang i andre næringer. Gummi, plast og mineralsk industri hadde størst nedgang, med 4,4 prosent.Samlet hadde norsk industri en vekst på 3,3 prosent fra 2013 til 2014. Det er litt lavere enn økningen fra 2012 til 2013, da verdiskapingen økte med 3,6 prosent.Siden 2005 har produksjonen i industrien økt med om lag 23 prosent, men med en betydelig nedgang fra 2008 til 2009 på grunn av finanskrisen. I perioden fra 2009 og fram til nå har det vært vekst.Sammenlignet med Sverige, Danmark og eurosonen har norsk industri blitt mindre påvirket av finanskrisens etterdønninger, mye på grunn av et generelt høyt aktivitetsnivå i olje- og gassektoren.