- Politidirektoratet bør legges ned

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mener at Politidirektoratet bør legges ned. Direktoratet har blitt for mektig, ifølge Arnstad.

Marit Arnstad - Foto: Scanpix

På direkte spørsmål overfor Dagbladet bekrefter Arnstad at hun mener direktoratet bør nedlegges. Direktoratet har ikke svart til forventningene, mener hun.Arnstad kritiserer politidirektør Odd Reidar Humlegård for å ha blitt for mektig.– Men det er ikke bare hans skyld. Flertallet har gitt ham fullmakter som jeg mener at en politidirektør ikke bør ha, sier Arnstad.Politidirektoratet ble opprettet i 2001. Arnstad mener direktoratet ikke har oppnådd målene fra opprettelsen. Direktoratet har ikke funnet sin plass mellom Justisdepartementet og de operative leddene, det vil si politidistriktene, mener hun. Videre synes hun det virker som om direktoratet bare eser ut når det gjelder midler og antall ansatte, uten at ledelsen blir mer effektiv.Det kan også virke som om direktoratet ønsker å styre hvilken informasjon det politiske systemet skal få om hva som foregår i politiet, ifølge Arnstad. Hun trekker også fram at hun mener klare politiske føringer ikke blir fulgt. Direktoratet kan ha blitt en stat i staten, mener Sps parlamentariske leder.Politidirektoratet opplyser at det er «ikke riktig å kommentere Arnstads synspunkter».