Professor vil ha kvalitetsregister for kirurger

Kvaliteten på kirurger bør offentliggjøres i egne registre, mener professor Olav Helge Førde ved Universitetet i Tromsø.

lege.jpg
Politikk

Pasientens overlevelsesprosent bør være blant målekriteriene.Både Legeforeningen og Kirurgisk forening sier nei til forslaget, som de mener vil bli en gapestokk, skriver Dagens Næringsliv.Medisinprofessor Olav Helge Førde har sammen med flere andre forskere studert overlevelse etter kirurgi på blodårer i hjernen hos 7.500 pasienter operert ved høyspesialiserte og store skandinaviske sykehus.– Det viktige resultatet er at det ikke alltid er sammenheng mellom volum og kvalitet. Det er ikke slik alltid at de store, som opererer flest, gir bedre resultat enn små, sier Førde.Selv om forskerne ikke fant noen sammenheng mellom overlevelse og størrelsen på sykehuset, avdekket de store variasjoner i overlevelsesprosenten mellom sykehusene.– Vi har behov for å sammenligne enkeltutøvere på hovedresultatene – som overlevelse, eller at kreft kommer tilbake slik at den enkelte utøver får bedre mulighet til å lære, sier han.Førde ser også at det er en mulighet for negative konsekvenser:– Hvis man misbruker et slikt register, kan man få en situasjon der ingen vil operere de dårligste pasientene, sier Førde.Kirurgforeningens Arne-Christian Mohn påpeker at det er de flinkeste kirurgene som tar de vanskeligste tilfellene – da kan de også få høyest andel dødsfall, sier han.

Nyheter
Næringsliv