Rederi fikk bot på 100.000 kroner for svovelutslipp

Skipet Sardinius brukte drivstoff som inneholdt 13 ganger mer svovel enn nye regler tillater. Nå er rederiet bøtelagt 100.000 kroner – det første som blir straffet for brudd på svoveldirektivet.

Politikk

Bare åtte dager etter at svoveldirektivet trådte i kraft gikk Sardinius på drivstoff som hadde et svovelinnhold som var 13 ganger høyere enn tillatt, ifølge Sjøfartsdirektoratet. En snau måned senere – da direktoratet kontrollerte fartøyet mens det lå til kai i Florø – ble det avdekket at skipet også da hadde gått på Heavy Fuel Oil (HFO), ifølge Maritime.Etter de nye kravene er det fra 1. januar 2015 ikke lenger tillatt å benytte drivstoff som inneholder mer enn 0,1 prosent svovel innenfor SECA-området (Sulphur Emission Control Area). Området omfatter landene rundt Nordsjøbassenget, Østersjøen og kysten av Nord-Amerika.Det nederlandske rederiet De Bock Maritime BV og skipet Sardinius får dermed den tvilsomme æren av å stå for det første avslørte bruddet på direktivet. Siden 5. februar har direktoratet avdekket ytterligere tre brudd.Gilbert de Bock hevder det skyldtes en forglemmelse da besetningen ikke skiftet til lavsvoveldrivstoff idet skipet seilte inn i SECA-området.– Dette er dessuten en helt ny regel. Det er vanlig å gi advarsler når det oppdages brudd på regler like etter de er blitt innført, ikke bøter, sier de Bock.

Nyheter
Politikk