Rentedommen i USA er klar

Den amerikanske sentralbanken har hatt rentemøte i dag. Beslutningen var enstemmig.

Politikk

Den amerikanske sentralbanken besluttet i dag, som ventet, å holde styringsrenten uendret på 0 - 0,25 prosent.Beslutningen var enstemmig.FED gjentok i grove trekk det som har vært gjennomgangstonen i de siste par rentebeslutningene; At økonomien har fortsatt å utvikle seg moderat, men at investeringene og eksporten ikke har utviklet seg like sterkt.FED styrer fremdeles etter prisstabilitet og en inflasjon på 2 prosent samt maks sysselsetting, og venter at inflasjonen vil øke gradvis mot målet på mellomlang sikt, etter hvert som sysselsettingen øker ytterligere og den tidligere effekten av fallende energipriser og importprisene avtar.For de som lette etter tegn på at renten vil bli satt opp på møtet i september var det ikke mye nytt. Det nærmeste var kanskje at FED føler seg rimelig sikker på at inflasjonen vil nærme seg 2 prosent på mellomlang sikt, men det var også det eneste - og ikke noe nytt.At det ikke var et eneste klart holdepunkt for renteheving på septembermøtet kan tolkes som at FED rett og slett ikke ser for seg en heving ennå - eller ikke føler seg så sikre at ville gi en bedre guiding ennå.Dette er også i tråd med forventningene i markedet, som i økende grad peker mot at det ikke kommer en renteheving før i desember, mens andre ikke tror det kommer en renteheving førr tidligst neste år.FED skriver i sin begrunnelse, som sist, at de skuler til utviklingen i finansmarkedet og den internasjonale utviklingen, noe som ikke øker sannsynligheten for en økning i september, slik utviklingen har vært i det siste.Men FED skriver også at det vil bli passende å sette opp renten når de har sett noen flere bedringer i arbeidsmarkedet og er rimelig sikre på at inflasjonen vil bevege seg tilbake til 2 prosent målet på mellomlang sikt. Så er spørsmålet om det var nok til fremdeles å ha en åpning for en renteheving i september?Futures tradere svarte med å redusere sine veddemål på renteheving i september fra 19 til 17 prosent, ifølge CME Group's FedWatch tracker, meldes det på CNBC, som også peker på at aktører i markedet ikke venter renteheving før i desember.Sannsynligheten for det falt imidlertid også, fra 55 prosent etter forrige rentemøte til 54 prosent etter dagens rentemøte, heter det videre.Hele begrunnelsen her

Nyheter
Børs