Solberg varsler budsjettiltak for å bedre økonomien

Statsminister Erna Solberg (H) vurderer innføring av ytterligere tiltak for å hamle opp med den økonomiske nedturen når regjeringen skal spikre sammen neste års statsbudsjett.

– I august skal vi sette rammene for neste års statsbudsjett og det er klart at det er nettopp denne utviklingen som er overordnet når vi lager budsjett, sier Solberg til Dagens Næringsliv.Hun viser til makrotall som slår fast at norsk økonomi er tilbake på nivået under finanskrisen. Ser man på arbeidsledigheten, slik den måles av Statistisk sentralbyrå, er den nå høyere enn den var under finanskrisen. Solberg peker på at Norge nå må betale prisen for det kraftige fallet i etterspørselen fra olje- og gassektoren. Presset mot norsk økonomi er sterkere enn det regjeringen først forutså, forklarer hun.– I sluttfasen i budsjettarbeidet for 2016, vil vårt fokus være å bidra til omstilling, sikring av jobber og ny aktivitet. Så vet vi at det tar tid før det omsetter seg i nye arbeidsplasser, men det er riktig politikk på lang sikt. Spørsmålet nå er om blant annet Sverdrup-utbyggingen vil bidra til stabilisering og økning for oljesektoren for neste år, sier hun.I tillegg skal skattene kuttes for å styrke vekst i sysselsetting og næringslivet generelt, legger hun til.– Til høsten planlegger vi å legge fram en skattereform som skal bidra til bedre stimulering av næringslivet og utvikling av nye arbeidsplasser framover, sier Solberg.