Solveig Horne vil stille større krav til flyktninger

Flyktninger i Norge må selv ta større ansvar for at de blir godt integrert, mener integreringsminister Solveig Horne (Frp).

Scanpix
Politikk

– Vi vil stille høyere krav til den enkelte for å lære seg norsk slik at de kan få seg utdanning og skaffe seg arbeid, sier Frp-statsråden til Vårt Land.Horne mener man må følge opp flyktningene bedre, norskopplæringen må bli mer kvalifiserende og arbeidsrettet, barna må tidligere i barnehage og skole, og kvinnene må følges opp tettere.– Vi må stille krav om at de deltar på norskopplæringen, og kommuner har sagt at de skal følge opp dette.Horne er ikke fornøyd med at 67 prosent av kvinnene som går gjennom programmet ikke er i arbeid etter to år.– Det skal vi nå gjøre noe med, sier hun.Norske kommuner har til nå i år bosatt 4.428 flyktninger, 21 prosent flere enn til samme tid i fjor. Det er fremdeles 5.228 som venter på å få et bosted. 316 er enslige mindreårige. (©NTB)

Nyheter
Politikk