UD avdekket ny svindel med norske bistandsmidler

I løpet av de siste månedene har Utenriksdepartementet ferdigbehandlet to saker der det er brukt nye fremgangsmåter for å underslå norske bistandsmidler.

Dollar-sedler - Foto: AP
Politikk

– Jeg tror dette er et uttrykk for at flere vet hva vi kontrollerer, og derfor strekker seg lenger for å lykkes med å underslå midler, sier kontrolldirektør Arne Sannes Bjørnstad i UD-avdelingen Sentral kontrollenhet (SK) til VG.SK behandler saker som omhandler mistanke om økonomiske misligheter, og får inn rundt hundre saker i året.Siden 2007 har rundt 10 millioner kroner hvert år blitt tilbakebetalt til norske myndigheter etter at misligheter er avdekket. Per 30. juni i år var det tilbakebetalt 75,2 millioner kroner, opplyser kontrolldirektøren.I fjor fikk organisasjonen Action Against Hunger (ACF) 105.500 kroner til et prosjekt fra den norske ambassaden i Kampala i Uganda. I rapportene fra prosjektet var det oppgitt at midler var brukt i flere landsbyer som viste seg å ikke eksistere.– Ansatte i organisasjonen hadde rett og slett diktet opp navn på landsbyer, sier Sannes Bjørnstad til avisen.I andre kvartal i år mottok SK 34 nye varsler om økonomiske misligheter. I samme periode ble misligheter dokumentert i 13 saker, og det ble tilbakebetalt nær 850.000 kroner. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv