Venstre krever norsk stemmerett i EU

EU jobber med å modernisere personvernsregelverket i hele Europa, uten at Norge har stemmerett.

venstre, skei grande
Politikk

Venstre mener regjeringen må kreve innpass i EU-organ.– Dette handler om personvernlovgiving som vil påvirke Norge, det handler om både samling, sletting og sammenstilling av data om Norges befolkning. Hva skal være lov eller ikke lov? sier Venstre-leder Trine Skei Grande til NTB.Venstre krever nå at Norge får en plass i EU-organet European Data Protection Board, EUs datatilsyn. som siden 2012 har jobbet med å modernisere EUs personvernregler.– Som EØS-medlem vil vi bli påvirket av arbeidet som blir gjort og vedtatt i European Data Protection Board. Derfor er det på sin plass at Norge, gjennom Datatilsynet, får et fullverdig medlemskap slik at norske hensyn ivaretas, mener Grande.Allerede i år kan EU-organet vedta nye personvernregler, regler som Norge må implementere som de er. (©NTB)

Nyheter
Politikk