Ventetiden for dommeravhør har økt i 2015

Barn som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold, skal ikke vente mer enn to uker på å bli avhørt, men virkeligheten er en annen. Stikk i strid med kravene har ventetiden økt.

Norges Lover - Foto: Scanpix
Politikk

Mot slutten av fjoråret opplyste Politidirektoratet (POD) at man hadde klart å korte ned ventetiden fra 52 til 32 dager. Men ved utgangen av mars i år hadde ventetiden økt til et snitt på 47 dager, skriver VG.I et brev til landets politimestre skriver Politidirektoratet nå at man er svært bekymret over utviklingen. Samtidig opplyser POD overfor VG at ventetiden har gått noe ned igjen de siste månedene, men tallene er ennå ikke kvalitetssikret og derfor ikke offentliggjort.– Vi har sett en voldsom økning i ventetiden for avhør av barn som har vært utsatt for vold og overgrep i 2015. Dette kan tyde på at barns rettssikkerhet i Norge forverret seg i 2015, og det er dramatisk, sier juridisk rådgiver i UNICEF, Ivar Stokkereit. (©NTB).

Nyheter
Politikk