Vil ha flere barn i barnehagen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) håper gratis kjernetid vil føre til at flere barn fra familier med lav inntekt starter i barnehagen mandag.

Politikk

De nye reglene, som innføres lørdag, innebærer at alle fire- og femåringer fra familier med lav inntekt får gratis barnehage i kjernetiden. Barnehagene åpner igjen etter sommerferien mandag.– Dette fjerner den økonomiske hindringen for å sende barna i barnehagen. Det er god kunnskapspolitikk, og det er god sosialpolitikk, sier Isaksen til NTB.Reglene blir endret lørdag, og mandag åpner barnehagene dørene igjen etter sommerferien.Gratis kjernetid i barnehage har tidligere blitt prøvd ut i fem bydeler i Oslo. Ifølge Statistisk sentralbyrå førte ordningen til flere barn i barnehagene, og til at barn med innvandrerbakgrunn – særlig jenter – senere gjorde det bedre på skolen.– Barnehagene er ikke bare lek, men også læring. Barna lærer blant annet språk ved å snakke med andre barn, sier Isaksen.Ifølge kunnskapsministeren er det bare rundt 5 prosent av landets fire- og femåringer som i dag ikke er i barnehage. Men blant dem er det en stor andel minoritetsbarn.

Nyheter
Næringsliv