Bankene står i kø for å kutte renten - her er to nye

SpareBank 1 SR-Bank og Sparebanken Vest følger opp.

Sparebank 1 SR-Banks filial på Sola. Foto: Banken/Flickr.

Indeksen fikk seg et løft da Norges Bank overrasket med et rentekutt , noe som trigget en kraftig svekkelse av kronen.Svake utsikter for realøkonomien fikk Norges Bank også til å kutte kraftig i rentebanen, noe som signaliserer ytterligere rentekutt.En rekke banker har fulgt opp med å kutte sine renter.Og torsdag ettermiddag føyer enda flere banker seg inn i rekken.SpareBank 1 SR-BankSpareBank 1 SR-Bank kommer med en rentenedsettelse på inntil 0,20 prosentpoeng.- Vi tror rentenivået fremover vil forbli lavt, noe som kommer lånekunden til gode. Samtidig må vi også redusere rentenivået på våre innskuddskonti, sier Jan Friestad, konserndirektør for privatmarkedet, ifølge en pressemelding.Etter renteendringen blir laveste veiledende pris 2,4 prosent for boliglån for unge og boliglånskunder med samlet belåning innenfor 60 prosent.De nye betingelsene vil for nye lån gjelde fra mandag 28. september - og fra 27. november for eksisterende lån.Nye betingelser på innskuddskonti vil gjelde fra og med 27. november, og vil i løpet av kort tid bli annonsert på bankens nettsider.Sparebanken VestSparebanken Vest setter ned sine boliglånsrenter med inntil 0,25 prosentpoeng.- Sparebanken Vest skal være konkurransedyktig og utviklingen i pengemarkedet, sammen med sterk konkurranse om bankkunder gjør at vi har besluttet å kutte rentene på boliglån til nye og eksisterende kunder, sier informasjonssjef Lars Ove Breivik i Sparebanken Vest i en pressemelding.Sparebanken Vests laveste veiledende boliglånsrente blir etter dette 2,45 prosent. Dette gjelder for unge under 34 år (BLU), mens renten for ordinære boliglån over 2 millioner vil bli 2,70 prosent.Også her gjelder de nye prisene fra 28. september for nye lån, mens de for eksisterende kunder trer i kraft primo desember.Innskuddsrentene settes også ned, samtidig med utlånsrentene.