Bellona: Russiske utslipp i nord rett til værs

Nye tall fra Bellona viser at miljøskadelige utslipp øker kraftig på den russiske siden av grensen mot Norge i nord.

Miljøorganisasjonen har hentet inn opplysningene i forkant av sin årlige miljøkonferanse i St. Petersburg, som startet onsdag denne uken.Bellonas tall er basert på opplysninger de russiske industrigigantene selv har rapportert inn.Tallene viser at nikkelutslippene fra anlegg i Nikkel og Zapoljarnij ble nær tredoblet i 2014 sammenlignet med året før.Kobberutslippene ble doblet i fjor, og også utslippene av både svoveldioksid og tungmetaller økte sterkt i 2014.En årsak til de økte utslippene er ifølge Bellona at Norilsk Nickel på Kolahalvøya (KGMK) vesentlig har utvidet sitt uttak av malm lokalt.– Bellona er svært bekymret, fordi dette kan føre til vesentlig forverring av miljøsituasjonen for grensebeboere på begge sider av den norsk-russiske grensen. Dette gjelder både luft- og vannkvalitet, sier Bellona-rådgiver Gradislava Potapova til NTB.Fjoråret innebar nemlig også en dobling av utslippene av urenset vann fra produksjonsprosesser. Urenset industrivann fra KGMK slippes ut blant annet i elven Kolos-Joki, som renner videre ut i innsjøen Kuetsiarvi nær norskegrensen og Pasvikelva i Finnmark, ifølge Bellona. (©NTB) (©NTB)