Blar opp 227 millioner kroner ekstra

Regjeringen vil øke statsbudsjettet for 2015 med til sammen 227,1 millioner kroner for å gjøre utlendingsforvaltningen bedre i stand til å håndtere et økende antall asylsøkere og flyktninger.

Tilleggsbevilgningen over årets statsbudsjett ble presentert av tre statsråder på en pressekonferanse fredag. Forslaget skal behandles av Stortinget før det blir vedtatt.Det gis i alt 97,1 millioner kroner til Politi- og lensmannsetaten. Politiet får 50 millioner kroner til å øke kapasiteten knyttet til registrering av nye asylsøkere til Norge.Fra før har statsminister Erna Solberg (H) varslet at det norske bidraget i Triton-operasjonen i Middelhavet skal forlenges med nye tre måneder. Regjeringen har også sagt at den vil foreslå å sette av 1,5 milliarder kroner over bistandsbudsjettet i 2016 til Syria, Irak og nabolandene.