- Dårlig nytt for Norge

Fed tror nå på svakere vekst og sikter mot en lavere langsiktig rente. – For Norge og Norges Bank varsler dette økte problemer, mener Kari Due-Andresen.

Fed holdt torsdag kveld styringsrenten uendret på «null», altså mellom 0,0 og 0,25 prosent. Fed-sjef Janet Yellen utelukket ikke at renten kan bli hevet før jul, men var klar på at det ikke er aktuelt å binde seg til noen tidsplan. Løpende data vil avgjøre, skriver Finansavisen.Kortversjonen av Feds vurderinger er at amerikansk vekst og ledighet isolert sett talte for at renten burde vært hevet nå, men at lav inflasjon og markedsuroen, særlig knyttet til Kina, hindret et kutt nå.Medlemmene i Federal Open Market Committee har ifølge Finansavisen senket sine anslag for renten fremover med omtrent en kvarting. I utgangspunktet er planen å heve renten like raskt fremover som tidligere planlagt, men avslutte hevingene på et lavere rentenivå enn hittil planlagt.Fra slutten av 2018 bør rentehevingene være over, og da på 3,5 prosent, der den tidligere implisitte likevektsrenten ble anslått til 3,8 prosent.- Gir en lavere rentetopp utslag på andre lands pengepolitikk?- Ikke så mye direkte, mener sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets ifølge Finansavisen.Hun viser til at amerikanske renter inngår sammen med andre internasjonale renter i Norges Banks renteregnskap:- Amerikanske markedsrenter har flyttet seg litt ned, og det vil derfor ha en effekt på marginen for Norges Bank.- MotvindIndirekte kan utslagene bli større:- Men når de nå tror på en lavere nøytral rente på lengre sikt, så skyldes det svakere vekstforventninger, særlig fra Kina. Det vitner om økt motvind også for amerikansk vekst, sier hun til Finansavisen.Fed senket denne uken sine vekstanslag for de kommende årene.- Svakere vekst ute vil få konsekvenser også for Norge og for Norges Bank.- Så den mer pessimistiske analysen fra Fed kan få større konsekvenser enn selve rentebanen fra Fed?- Ja. Dette er et mer pessimistisk varsel, mener Due-Andresen.- For Norge og Norges Bank er dette dårlig i dobbel forstand. Vi trekkes allerede ned av forholdene på norsk sokkel, og har håpet å kunne eksportere oss ut av krisen ved hjelp av svakere krone. Men med svak etterspørsel ute er det begrenset hvor mye eksporten kan løfte oss, frykter hun.