- Den svake kronen fungerer som en buffer

Vi snakker om store tall, og Norges Bank kutter kraftig. Motvekten er kronen.

 Norges Bank overrasket mange med et rentekutt torsdag, noe som trigget en kraftig svekkelse av kronen.En rekke banker har fulgt opp med å kutte sine renter.Samtidig kutter sentralbanken kraftig rentebanen, noe som signaliserer ytterligere rentekutt.Bakgrunnen er langt svakere utsikter for realøkonomien, og forventningen er svak vekst både i år og neste år (1,25 prosent for begge).Oljeprisen har falt siden forrige oppdatering av rentebanen, og Norges Bank har kuttet ytterligere i oljeinvesteringene - faktisk så mye som 7,5 prosent i løpet av prognoseperioden (frem til og med 4.kvartal 2018).- Med så store tall som det er snakk om her, gir det ytterligere negative impulser til økonomien. Det er den viktigste enkeltfaktoren, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i et intervju med TDN Finans.- Kronen er en bufferSamtidig stimulerer kronesvekkelsen eksportnæringen, og motvirker de negative impulsene.- Den svakere kronen fungerer som en buffer i omstillingen, sier Olsen til nyhetsbyrået.Ifølge sentralbanksjefen legger Norges Bank til grunn at den tradisjonelle eksportindustrien, utenom oljenæringen og oljeleverandørindustrien, vil oppleve 4-5 prosent vekst fremover.- Oljenæringen har blitt en veldig viktig eksportnæring, og står for omtrent 25 prosent av eksporten fra Fastlands-Norge. Den rammes også av lavere aktivitet i andre oljeproduserende områder i verden, og trekker litt ned, sier Olsen til TDN Finans.