- Det kommer selvfølgelig ikke til å skje

Sjeføkonom Jan L. Andreassen har ingen tro på at Norges Bank kommer til å sette opp igjen styringsrenten i 2018.

Norges Bank besluttet i dag å sette ned styringsrenten fra 1 prosent til rekordlave 0,75 prosent. Og i den nye rentebanen er det rom for å sette den ned ytterligere .Men det åpnes også for å sette opp igjen renten i 2018.- Norges Bank spår renteoppgang i 2018, men det kommer selvfølgelig ikke til å skje. Det er mot slutten av prognoseperioden 2018 (og 2019-2020) at norsk økonomi virkelig får det tungt. Da er Johan Sverdrup feltet ferdigstilt og de samlede oljeinvesteringer bunner på omlag 120-130 mrd kroner per år, ned fra i underkant av 200 mrd kroner i år, skriver han i bloggen sin i dag.Andreassen vil slå et slag for å sende Norges Banks toppøkonomer på en cruise med danskebåten eller Kiel-ferja.Med det ønsker han å peke på at Danmark fint klarer å leve med negative renter i sin sentralbank. - La forskningsdirektørene ta et cruise utstyrt med et spørreskjema hvor de får i oppgave å spørre Mogens, og Helle på tur, om hvordan de klarer å leve med negative renter, skriver han.Og de meste haukete økonomene på bankplassen bør sendes på Kiel-ferja, mener han. - Der få de samme oppgave i baren om kvelden, men nå på en båt som skal til Europas hjerte. Husk at i Tyskland er fem års statsrente negativ. Tyskland ser ut til å klare seg utmerket selv om de negative rentene antas å vedvare, skriver han videre.Og til slutt: «Vi skal nok klare oss vi og, når vi om noen år også får negative renter i sentralbanken»Det var også noe Jan Andreassen spådde da han var gjest i HegnarTV