Disse landene har innført midlertidig grensekontroll

Denne uken har en rekke land iverksatt grensekontroll.

flyktninger, ungarn, syria

* Tyskland: Grensekontroll iverksatt søndag 13. september.* Østerrike: Gjeninnførte grensekontroll mandag 14. september. Har i tillegg sendt 2.200 soldater til grensen mot Ungarn.* Slovakia: Innførte 14. september kontroll på grensene mot Ungarn, Østerrike og Tsjekkia.* Tsjekkia: Har gjeninnført grensekontroll ved grensen til Østerrike.* Danmark: Skjerpet kontroll ved den dansk-tyske grensen i forrige uke.* Italia: Har på forespørsel fra Tyskland sagt seg villig til å skjerpe kontrollen ved grensen mot Østerrike i nord.* Ungarn: Politiet fikk mandag 14. september ordre om å styrke grensekontrollen. I tillegg bygges det grensegjerder mot Serbia, Romania og Kroatia. Landet har også satt inn militært personell.* Bulgaria: Utplasserer 1.000 soldater på grensen mot Tyrkia.* Kroatia: Sju av åtte grensestasjoner mot grensen til Serbia ble stengt torsdag.* Slovenia: Styrket grensekontroll mot Kroatia.* Norge: Justisminister Anders Anundsen (Frp) sa mandag at norsk grensekontroll er et tema som er til løpende vurdering.