Disse meglerhusene venter rentekutt i dag

Flere meglerhus tror Norges Bank kliner til med rentekutt i dag.

Foto: Scanpix

Klokken 10:00 i dag blir det kjent om Norges Bank gjør noe med styringsrenten, som nå ligger på 1,00 prosent.12 av 17 meglerhus i TDN Finans' panel venter uendret rente, men fem venter rentekutt, deriblant Eika Gruppen, hvor Jan L. Andreassen er sjeføkonom. De øvrige meglerhusene som venter kutt er Capital Economics, Danske Bank Markets, Morgan Stanley og Sparebank 1 Gruppen.Økonom Marcus Gedai i Morgan Stanley er blant økonomene som tror på et rentekutt.Ifølge TDN Finans mener han samtidig at risikoen ligger på den haukete siden, altså mot uendret rente. Han viser til hensynet til finansiell stabilitet, høyere inflasjon, en svakere krone og kun et litt svakere Regionalt nettverk for tredje kvartal.DNB Markets venter uendret rente.«Begrunnelsen er først og fremst at kronekursen er betydelig svakere enn det sentralbanken ventet i juni. I tillegg er inflasjonen høyere. Dessuten er farten i boligmarkedet fortsatt høy. Vi tror derfor renten først blir satt ned på neste møte i begynnelsen av november», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.