Enighet om EUs strategi i klimaforhandlingene

EU-landene er blitt enige om sin posisjon i forhandlingene fram mot en ny internasjonal klimaavtale.

EU-flagg - Foto: AP

På et møte i Brussel fredag vedtok landenes miljøministre unionens forhandlingsmandat.Medlemslandene bekreftet sin forpliktelse om å kutte EUs klimautslipp med 40 prosent sammenlignet med nivået i 1990 innen 2030.I tillegg var de enige om at den nye internasjonale klimaavtalen som etter planen skal vedtas i Paris i desember, bør inneholde et punkt om oppdateringer hvert femte år. Målet med oppdateringene er å stramme inn utslippsmålene slik at sjansen for å begrense den globale oppvarmingen blir større.