EU-parlamentet støtter flyktning-dugnad

EUs folkevalgte gir sin støtte til planen om å fordele 120.000 asylsøkere.

EU-parlamentet sa torsdag ja til planen med 372 mot 124 stemmer. De folkevalgte går inn for å fordele 120.000 asylsøkere fra Hellas, Italia og Ungarn, slik EU-kommisjonen har bedt om.Parlamentets avstemning får ikke så stor betydning så lenge EU-landene ikke klarer å bli enige om et lignende opplegg. Landene er svært uenige og møtes igjen til uka for å prøve å få til fordelingen av asylsøkere som allerede befinner seg i Europa.Ifølge EUs grensebyrå Frontex er det ventet rundt 500.000 migranter og flyktninger til Unionen i år. Land langs EUs yttergrense er under stort press, og en fordeling er ment å lette situasjonen for dem.Torsdagens vedtak i Parlamentet kan nå være med på å legge press på EU-landene om å bli enige.– Nå ligger veien åpen for medlemslandene til å vedta forslaget vårt. Vi ber landene fatte de nødvendige vedtakene på det ekstraordinære innenriksministermøtet 22. september, heter det fra EU-kommisjonen.