EU tvinger gjennom flyktningdugnad

Fire land måtte overkjøres for at EU skule bli enig om å fordele 120.000 asylsøkere.

En stor gruppe flygtninge og migranter, der søndag aften ankom til Rødby på Lolland, er mandag den 7. september 2015 begyndt at gå mod nord - angiveligt med et ønske om at søge asyl i Sverige. Foto: Bax Lindhardt / NTB scanpix

Svært splittede EU-land klarte ikke få til enstemmighet og måtte derfor la flyktning-dugnaden gå til avstemning i Brussel tirsdag ettermiddag. Der ble de fire østeuropeiske landene Tsjekkia, Ungarn, Slovakia og Romania overkjørt og planen om relokalisering vedtatt med kvalifisert flertall.Finland avsto fra å stemme.Kan bli tvungetDetaljer i planen som ble vedtatt i Brussel, er foreløpig ikke kjent. Men ifølge nyhetsbyrået DPA kan EU nå stå overfor en situasjon der de må tvinge Tsjekkia, Ungarn, Romania og Slovakia til motvillig å ta i hundrevis av asylsøkere,De østeuropeiske landene har hele veien motsatt seg relokalisering av asylsøkere som allerede befinner seg i Europa. De frykter slike ordninger skal føre til større tilstrømming av migranter og flyktninger.FN ber om fortgangTyskland har på sin side presset på for en avtale om fordeling for å lette situasjonen for Italia og Hellas, som mottar hundretusenvis av båtflyktninger. Det er fra disse landene de 120.000 skal hentes.EU har fra før vedtatt en plan om fordeling av 40.000 asylsøkere.FN har bedt EU-landene få fortgang i arbeidet med relokalisering og minnet om at 120.000 kun utgjør 20 dager med en tilstrømming av 6.000 flyktninger og migranter.Rundt en halv million har tatt seg til EU så langt i år. (©NTB)